شعر نوشته
برهنه ماندن بخشی ز تن گشته کلاس

لالی نیوز:


باکلاس

درزمان ما به دود و دم زدن گشته کلاس
حرفهای یاوه برلب داشتن گشته کلاس
گویش وفرهنگ بومی گشته زشت وناپسند
بدشدن بااصل ونسل خویشتن گشته کلاس
کس ندارد فرصت علم وعبادت راولی
چند ساعت رابه خودپرداختن گشته کلاس
بدحجابی گشته فرهنگ و مد وروشنگری
یا برهنه ماندن بخشی زتن گشته کلاس
پوشش چسبان وناهنجارتاپیداشود
آنچه پنهان است زیرپیرهن گشته کلاس
چون عروسان چهره آرایی مدمردان شده
مثل زنهاخویش راآراستن گشته کلاس
روی سرهای جوانان بافشارچسب وژل
موچوسیخک روی سرافراشتن گشته کلاس
نزدمردان جوان چون دختران طنازی و
زیروروی ابروان برداشتن گشته کلاس
دختران راگونه وبینی وابروها ولب
دم به دم برچهره ی خودکاشتن گشته کلاس
باربی بودن برای دختران شدافتخار
پرده ای نقاشی ازتاتو شدن گشته کلاس
بودن هرشکل وشیء زشت برمچ مدشده
بستن آلات مضحک بربدن گشته کلاس
تنبلی و فخر بر پیشینیان باستان
جای احساس حقیقی به وطن گشته کلاس
(رهگذر) بابی خیالی بگذر وبیخودبخند
درخیابان رفتن وبی کار وفن گشته کلاس

خواب شیرین

قیمت اجناس آیدبازپایین مثل قبل
می شودنایاب فقر وفردمسکین مثل قبل
میوه ارزان وفراوان گردد وخوش عطروطعم
می شود آلو ولیمو ترش وشیرین مثل قبل
شغل هابسیار ومسکن بی شمار ومی شود
جیب ها پرپول وکار ومایه تامین مثل قبل
پر ز رونق گردد وباکیفیت بازارمان
می شود نایاب هر محصولی ازچین مثل قبل
کولر ویخچال وسرویس طلا ارزان شود
ازدواج آسان شود در سن پایین مثل قبل
کارمند وکاسبی یا کارگر  پایان ماه
می خری با پول یک ماهت دو ماشین مثل قبل
نان ومرغ وگوشت را سی سال دیگر(رهگذر)
هرکدامش رابخر با نرخ دیرین مثل قبل
تا سحر می دیدم از این خواب های درهم و
روزها خندیدم از این خواب شیرین مثل قبل


شاعر: اصغر جمال پور(رهگذر)

   برای عضویت در کانال تلگرامی لالی نیوز روی تصویر زیر کلیک کنیدمنتشر شده در تاریخ ۱۳۹۵ جمعه ۵ آذر
کدخبر:4210منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۵ پنجم آذرلینک خبر: http://www.lalinews.ir/Pages/News-4210.aspx
(طراحی و تولید ، الفبای ایده برتر)