صادق بهاری
قومیت گرایی و ناکار آمدی شوراها

لالی نیوز:از جمله مشارکتهای سیاسی انتخابات شوراهای شهر و روستا می باشد. و از مهمترین دلایل عدم موفقیت شوراها و به تبع آن ناکارآمدی شهرداری ها، بحث قوم گرایی است. که انتخاب کننده و انتخاب شوندگان همگی در خطایی آشکار تجربه و تخصص ، نوآوری، خلاقیت و غیره را فدای آفت خویشاوند سالاری و قوم گرایی می کنند.

انتخابات بارزترین نماد مشارکت سیاسی شهروندان بوده و از مهمترین جلوه های زندگی سیاسی انسان معاصر برشمرده  می شود. مشارکت سیاسی از جمله اموری است که سالها از سوی محافل روشن‏فکری مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از مهم‏ترین شاخصه های توسعه در کنار دخیل کردن مردم در سرنوشت خویش یاد می‏ کنند، چنانکه عدم مشارکت سیاسی یکی از نشانه ‏های عدم توسعه‏ به شمار می رود.

از جمله مشارکتهای سیاسی انتخابات شوراهای شهر و روستا می باشد. و از مهمترین دلایل عدم موفقیت شوراها و به تبع آن ناکارآمدی شهرداری ها، بحث قوم گرایی است. که انتخاب کننده و انتخاب شوندگان همگی  در خطایی آشکار تجربه و تخصص ، نوآوری، خلاقیت و غیره را فدای آفت خویشاوند سالاری و قوم گرایی می کنند.

بنابراين تصميم گيری و نتايج انتخابات در اينگونه شهرها در چارچوب چنين ساختارهايي، تعيين گرديده و ساختارهای سنتی مستحکم فعلي در مقابل ساختار های جديد و مدرن مقاومت می کنند و از طرفی تعلقات طايفه ای و قومي به هيچ وجه در حال کمرنگ شدن نيستند و حتي در نسل هاي جديد نيز باز توليد می شوند که اين روند مي تواند در سطح خارج از انتخابات شورا حتی مانعي در مقابل توسعه سياسی كشور باشد. که خروجی آن ناکارآمدی مدیریت شهری، عدم پاسخگو بودن شوراها،هدر رفت زمان و سرمایه های مالی و انسانی خواهد بود.

به اذعان متخصصین، رقابت های قومی و منطقه ای در شهرها و مناطق با تنوع فرهنگی، قومی و زبانی به واگرایی فرهنگی، قومی، زبانی آنها دامن زده است، به نحوی که اتخاذ رویکرد طایفه و قوم گرایی در توسعه شهرها و مناطق مذکور، تاکنون به عنوان یک آفت مهلک و مانع توسعه عمل نموده است و اگر بیان کنیم که خود این افراد قوم سوار (سوار بر موج قومیت) را باید به دید عوامل عدم توسعه و عقب ماندگی های شهر نگریست، سخن بیهوده ای نگفته ایم. اما چاره ما که امروزه خود مسبب قومگرایی نیستیم ولی به آن دچار شده ایم چیست؟ بنظر می رسد باتوجه به عملکرد دوره های مختلف می توان عبرت گرفت تا مشارکت خود را از جنبه نامطلوب به مشارکت مطلوب رساند و چشم امید به تشکل های مردم نهاد دوخت و یا اینکه نامزدها را به جلسات متعدد و چشم در چشم پیش روی متخصصین و دلسوزان شهر به چالش کشاند. و یا حداقل در فضای مجازی داشته هایشان را آزمود. باید متذکر بود که  شهروند خوب، پایه گذار شهر خوب خواهد بود. و برای بهتر شدن وضع موجود لازم است بهتر از گذشته انتخاب کرد.

 در پایان جهت آگاهی شهروندان و کاندیدهای احتمالی نکاتی را پیرامون مشکلات چندین و چند ساله شهرلالی بیان میکنم، امید است خود را آماده پاسخگویی به حل این معضلات و مشکلات آماده نمایند و در برنامه هایشان راهکارهای عملیاتی خویش را بیان نمایند.

شهر لالی از نظر استقرار در فضا و عملکرد جزء شهرهای جدید سازمانی- صنعتی تعریف می شود چرا که ﻻﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻛﺘﺸـﺎف، و اﺳـﺘﺨﺮاج ﻧﻔـﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﻒ اوﻟﻴﻦ ﭼﺎه ﻧﻔـﺖ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧـﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﺔ ﺣﻴﺎت ﮔﺬاﺷﺖ. اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ۱۳۴۰ دارای ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸـﻲ ﮔـﺎز، ﺑـﺮق، ﺗﻠﻔـﻦ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺑـﻮده، اما اکنون شهر ما لالی با مسائل و مشکلات زیادی در بخش های مختلف مواجه است که ضمن گوشزد کردن تعداد 120 نفری پرسنل شهرداری گوشه ای از این مشکلات را بیان می کنم که نامزدهای شورای شهر باید خود را پاسخگوی این موارد بدانند:

·        عدم ساماندهی فضاهای شهری( پیاده رو ها ، دستفروش ها)

·        آسفالت نبودن خیابان ها

·        مشکلات فاضلاب و پسماند شهری

·         عقب افتادگی حقوق کارگران شهرداری

·        مشکلات گیرنده های دیجیتالی

·        نادیده گرفتن سهمیه اشتغال جوانان لالی در پروژه های منطقه ای و ملی

·        مشکل زمین های دولتی

·        محدودیت مالی و اعتباری شهرداری

·        معضل آب شرب مردم لالی (گل آلود شدن رودخانه تراز در فصل باران، تامین آب از یک منبع پایدار)

·        وضعیت نامناسب جاده های ورودی شهرستان

·        ظاهر نامناسب مبلمان شهری

·        مشکلات بدهی های شهرداری

·        مشکل بیکاری

·        آسیب های اجتماعی ( اعتیاد و . . . )

·        مشکلات ناشی از بافت فرسوده شهری

·        بی هویتی شهر از نماد های و عناصر شاخص ملی و بومی

·        و . . .

 

نهایتا امیدوارم نه تنها در لالی بلکه در تمامی نقاط کشور که درگیر چنین مشکلاتی هستند  شایسته سالاری و تخصص به جای ناکارآمدی بر خواسته از قوم گرایی و خویشاوند گرایی جایگزین شود، تا رشد و توسعه بر مدار برنامه و مدیریت یکپارچه را شاهد باشیم.

برای عضویت در کانال تلگرامی لالی نیوز روی تصویر زیر کلیک کنید

 

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ بهمن
کدخبر:4399منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۵ بيست و هشتم بهمنلینک خبر: http://www.lalinews.ir/Pages/News-4399.aspx
(طراحی و تولید ، الفبای ایده برتر)